Gebruiksrecht beeldmerk Airborne Region

Het gebruiksrecht van het Airborne Region beeldmerk en huisstijl is voorbehouden aan de Stichting Airborne Region, deelnemende gemeentes en aan geregistreerde en goedgekeurde Airborne Region partners.

Het beeldmerk en de huisstijl zijn auteursrechtelijk beschermd en dienen conform de richtlijnen van het Airborne Region Merkboek te geschieden. Het is niet toegestaan zelfstandig wijzigingen toe te brengen aan het beeldmerk of de huisstijlelementen.

Het beeldmerk en de huisstijl mogen enkel toegepast worden t.b.v. promotie van activiteiten en middelen die bijdragen aan het herdenken, beseffen en beleven van de Slag om Arnhem.

Voor toepassing voor commerciële doeleinden dient uitdrukkelijke toestemming vooraf verkregen te zijn, stuur daarvoor een verzoek aan coordinator@airborne-region.nl. Airborne Region zal uw verzoek dan toetsen.