Partner worden?

We willen samen de Airborne Region versterken, zodat het verhaal van de Slag om Arnhem op een goede en kwalitatieve manier gezamenlijk wordt overgebracht vanuit een historische context, ons realiserend dat we onderdeel van een groter verhaal zijn en betekenis zoekend in het heden. Dit willen we bereiken door samen te werken op het vlak van herdenken, beseffen en beleven van de Slag om Arnhem, zodat informatie toegankelijk en bruikbaar wordt voor bezoekers aan de regio.

Partner worden?

We willen samen de Airborne Region versterken, zodat het verhaal van de Slag om Arnhem op een goede en kwalitatieve manier gezamenlijk wordt overgebracht vanuit een historische context, ons realiserend dat we onderdeel van een groter verhaal zijn en betekenis zoekend in het heden. Dit willen we bereiken door samen te werken op het vlak van herdenken, beseffen en beleven van de Slag om Arnhem, zodat informatie toegankelijk en bruikbaar wordt voor bezoekers aan de regio.

Met onze partners

willen wij de volgende doelstellingen nastreven:
 • We willen samen de Airborne Region versterken, zodat het verhaal van de Slag om Arnhem op een coherente en kwalitatieve manier gezamenlijk wordt overgebracht vanuit een historische context, ons realiserend dat we onderdeel van een groter verhaal zijn en betekenis zoekend in het heden.
 • Dit willen we bereiken door samen te werken op het vlak van herdenken, beseffen en beleven van de Slag om Arnhem, opdat informatie toegankelijk en bruikbaar voor bezoekers aan de regio wordt ontsloten. De wijze waarop we dit doen is gericht op doelgroepen.
 • Dit willen wij doen door:
  1. Het kennisnemen van het jaarthema en daar waar mogelijk de activiteit hierop te laten aansluiten;
  2. We willen graag een regionaal afgestemde agenda bereiken;
  3. Daar waar mogelijk ontwikkelen we gezamenlijk activiteiten/programma’s;
  4. We houden rekening met herdenken op bovenregionaal/landelijk/internationaal niveau en zoeken daarbij naar samenwerking.
REGISTREREN
LOGIN

Met onze partners

willen wij de volgende doelstellingen nastreven:
 • We willen samen de Airborne Region versterken, zodat het verhaal van de Slag om Arnhem op een coherente en kwalitatieve manier gezamenlijk wordt overgebracht vanuit een historische context, ons realiserend dat we onderdeel van een groter verhaal zijn en betekenis zoekend in het heden.
 • Dit willen we bereiken door samen te werken op het vlak van herdenken, beseffen en beleven van de Slag om Arnhem, opdat informatie toegankelijk en bruikbaar voor bezoekers aan de regio wordt ontsloten. De wijze waarop we dit doen is gericht op doelgroepen.
 • Dit willen wij doen door:
  1. Het kennisnemen van het jaarthema en daar waar mogelijk de activiteit hierop te laten aansluiten;
  2. We willen graag een regionaal afgestemde agenda bereiken;
  3. Daar waar mogelijk ontwikkelen we gezamenlijk activiteiten/programma’s;
  4. We houden rekening met herdenken op bovenregionaal/landelijk/internationaal niveau en zoeken daarbij naar samenwerking.
REGISTREREN
LOGIN

Het partnerschap

van de Airborne Regio (Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum) biedt:
 • Dat uw organisatie/activiteit profiteert van de promotie op regionaal, nationaal en internationaal niveau en daarmee een grote doelgroep bereikt;
 • Netwerk mogelijkheid voor ontwikkelen van je programma.
 • Deelname aan deskundigheidsbevordering
 • Aansluiting op educatieprogramma richting onderwijs
 • Opname in campagne Airborne Region

Het partnerschap

van de Airborne Regio (Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum) biedt:
 • Dat uw organisatie/activiteit profiteert van de promotie op regionaal, nationaal en internationaal niveau en daarmee een grote doelgroep bereikt;
 • Netwerk mogelijkheid voor ontwikkelen van je programma.
 • Deelname aan deskundigheidsbevordering
 • Aansluiting op educatieprogramma richting onderwijs
 • Opname in campagne Airborne Region

Het partnerschap

van de Airborne Regio (Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum) vraagt:
 • De organisatie onderschrijft de bovenstaande doelstellingen.
 • De organisatie organiseert activiteiten die betrekking hebben op de Slag om Arnhem.
 • Deze activiteiten vinden plaats binnen de Airborne Region.
 • De activiteiten dragen bij aan het herdenken, beseffen en beleven van de geschiedenis van de Slag om Arnhem. Dat betekent dat er een inhoudelijk programma wordt geboden, waarbij
  1. recht gedaan wordt aan historische juistheid.
  2. Daar waar mogelijk en wenselijk, wordt de bredere context van de operatie Market Garden geschetst.
  3. Daar waar mogelijk een verband gelegd wordt met de huidige tijd, waarbij lessen getrokken kunnen worden uit het verleden.
 • De organisatie gebruikt het logo van de Airborne Region bij de promotie van de betreffende activiteit.
 • De organisatie neemt deel aan een of meerdere commissies
 • De organisatie neemt deel aan het impactonderzoek
 • De organisatie deelt de communicatie van Airborne Region via eigen communicatiekanalen.
REGISTREREN
LOGIN

Het partnerschap

van de Airborne Regio (Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum) vraagt:
 • De organisatie onderschrijft de bovenstaande doelstellingen.
 • De organisatie organiseert activiteiten die betrekking hebben op de Slag om Arnhem.
 • Deze activiteiten vinden plaats binnen de Airborne Region.
 • De activiteiten dragen bij aan het herdenken, beseffen en beleven van de geschiedenis van de Slag om Arnhem. Dat betekent dat er een inhoudelijk programma wordt geboden, waarbij
  1. recht gedaan wordt aan historische juistheid.
  2. Daar waar mogelijk en wenselijk, wordt de bredere context van de operatie Market Garden geschetst.
  3. Daar waar mogelijk een verband gelegd wordt met de huidige tijd, waarbij lessen getrokken kunnen worden uit het verleden.
 • De organisatie gebruikt het logo van de Airborne Region bij de promotie van de betreffende activiteit.
 • De organisatie neemt deel aan een of meerdere commissies
 • De organisatie neemt deel aan het impactonderzoek
 • De organisatie deelt de communicatie van Airborne Region via eigen communicatiekanalen.
REGISTREREN
LOGIN