Partner worden

We willen samen de Airborne Region versterken, zodat het verhaal van de Slag om Arnhem op een goede en kwalitatieve manier gezamenlijk wordt overgebracht, nu en in de toekomst. Dit willen we bereiken door samenwerkingen op het vlak van herdenken, beseffen en beleven van de Slag om Arnhem te stimuleren, bestaande initiatieven te versterken en nieuwe aan te jagen. Wij vinden het belangrijk dat informatie toegankelijk en bruikbaar wordt voor elkaar en voor de bezoekers aan de regio.

PARTNER WORDEN

Het partnerschap van de Airborne Region biedt;

 • Deel uitmaken van een community die elkaar inspireert en informeert en uw organisatie/activiteit kan helpen versterken;
 • Deelname aan inspiratiesessies en kennisbijeenkomsten;
 • Contacten met onze communitymanagers binnen de pijlers herdenken, beseffen en beleven om u wegwijs te maken binnen tal van vraagstukken;
 • Gebruik maken van een herkenbare Airborne Region huisstijl die wij en onze partners gezamenlijk promoten;
 • Dat uw organisatie/activiteit profiteert van de promotie op regionaal, nationaal en internationaal niveau en daarmee een grote doelgroep bereikt.

Het partnerschap van de Airborne Region vraagt:

 • De organisatie onderschrijft de bovenstaande doelstellingen.
 • De organisatie organiseert activiteiten die betrekking hebben op de Slag om Arnhem.
 • Deze activiteiten vinden plaats binnen de Airborne Region.
 • De activiteiten dragen bij aan het herdenken, beseffen en beleven van de geschiedenis van de Slag om Arnhem. Dat betekent dat er een inhoudelijk programma wordt geboden, waarbij
  • Recht gedaan wordt aan historische juistheid.
  • Daar waar mogelijk en wenselijk, wordt de bredere context van de operatie Market Garden geschetst.
  • Daar waar mogelijk een verband gelegd wordt met de huidige tijd, waarbij lessen getrokken kunnen worden uit het verleden.
 • De organisatie gebruikt het logo van de Airborne Region bij de promotie van de betreffende activiteit.
 • De organisatie is bereid een bijdrage te leveren aan de community, door kennis en inspiratie met elkaar te delen.
 • De organisatie is bereid boodschappen vanuit de Airborne Region te delen via eigen communicatiekanalen.

Met onze partners willen wij de volgende doelstellingen nastreven:

 • We willen samen de Airborne Region versterken, zodat het verhaal van de Slag om Arnhem op een coherente en kwalitatieve manier gezamenlijk wordt overgebracht vanuit een historische context, ons realiserend dat we onderdeel van een groter verhaal zijn en betekenis zoekend in het heden.
 • Dit willen we bereiken door samen te werken op het vlak van herdenken, beseffen en beleven van de Slag om Arnhem, opdat informatie toegankelijk en bruikbaar voor bezoekers aan de regio wordt ontsloten. De wijze waarop we dit doen is gericht op verschillende doelgroepen, van alle leeftijden.

Dit willen wij doen door:

 • Het kennisnemen van het totale regioprogramma en een eventueel jaarthema en daar waar mogelijk de activiteit hierop te laten aansluiten;
 • We willen graag een regionaal afgestemde agenda bereiken;
 • Daar waar mogelijk werken we samen aan overkoepelende activiteitenͬprogramma͛s;
 • We houden rekening met herdenken op landelijk en internationaal niveau en zoeken daarbij naar mogelijke samenwerkingen.